Operātori

If operators

Sintakse:

      if (boolean-expression)
     statement-1
   else
     statement-2Switch operators:

Vairākās programmēšanas valodās tiek izmantots operators case, taču valodā JAVA case funkcijas pilda operators switch.

switch (expression) {
   case constant-1:
      statements-1
      break;
   case constant-2:
      statements-2
      break;
      .
      .  /*vairāki case operatori*/
      .
   case constant-N:
      statements-N
      break;
      default:
/*norāda kurš case operators tiks izpildīts pēc noklusēšanas*/
          statements-(N+1)

For operators, izmanto cikla organizēšanai.

      For (int x = 1; x<5; x++) {
	   System.out.println (x);
    }While operators

While un do operators valodā JAVA ir identisks ar valodas C operatoru, operatora izteiksmei obligāti ir jābūt boolean izteiksmei.

 while ( boolean-expression )
    statement

Do ... while operators

Šis operators veic identiskas darbības kā while operators, taču galvenā atšķirība ir tā, ka šeit boolean izteiksmes patiesuma pārbaude notiek cikla beigās nevis sākumā.

 do
  { statement }
  while ( boolean-expression );

Kontaktinformācija


E-pasts: sabine.timuka@va.lv