Datu tipi

filler image

Byte - vesels skaitlis no 0 līdz 255. (Izmērs - 1 baits)

Shortint - vesels skaitlis no -128 līdz 127. (1 baits)

Integer - vesels skaitlis no -32768 to 32767. (2 baiti)

Word - vesels skaitlis no 0 līdz 65535. (2 baiti)

Longint - vesels skaitlis no -2147483648 līdz 2147483647. (4 baiti)

Real - reāls skaitlis apmēram no 2,9⋅10−39 līdz 1,7⋅1038. (6 baiti)

Char - ASCII simbols ar kodu no 0 līdz 255. (1 baits)

Boolean - pieņem vērtības "True" (patiess) un "False" (aplams). (1 baits)

Papildus astoņiem vienkāršiem datu tipiem, kas uzskaitīti iepriekš, Java programmēšanas valodu, arī sniedz īpašu atbalstu java.lang.String, izmantojot rakstzīmju String klasi. Pievienojot jūsu rakstzīmju String pēdiņas automātiski izveidos jaunu virknes objekts; piemēram, String s = tas ir String ";. String objekti ir nemaināmi, kas nozīmē, ka reiz izveidota, vērtības nevar mainīt.

filler image

Datu tipi Byte, Shortint, Integer, Word, Longint, kā arī Char un Boolean pieder pie sanumurējamiem datu tipiem (Ordinal type). (Šāds iedalījums vairākās situācijās ir svarīgs.)


Kontaktinformācija


E-pasts: sabine.timuka@va.lv