Masīvi

Valodā JAVA neeksistē termins ieraksts jeb record pretēji tam ka valodā C ieraksts tiek definēts ar operatoru “struct”. Datu ieraksti valodā JAVA ir definēti kā lauki, kuriem tiek norādīts lauka vārds.

Piemērā parādīts kā tiek definēts masīvs valodā JAVA:

   class Person {
     String name;
     int id_number;
     Date birthday;
     int age;
   }

kur name, id_number un birthday tiek uzskatīti kā lauku vārdi, bet string, int un date kā attiecīgo lauku datu tipi.


Lai izdalītu atmiņu masīva elementu glabāšanai, tie ir jāinicializē un jālieto operators new. Operatorā new ir jānorāda elementa tips un skaits, piemēram:

Month-day = new int [12];

Masīva indeksa apakšējā robežvērtība ir vienāda ar nulli. Piemērs:

   Class array {
Public static void main (string args []) {
Int month-days = new int [12];
Month-days[0] = 31;
Month-days[1] = 28;
…………………….
Month-days[11] = 31;
}
System.output.println(“Aprīlī ir” + month-days[3]+ “dienas”);
	}


Programma izvadīs
Aprīlī ir 30 dienas.

Kontaktinformācija


E-pasts: sabine.timuka@va.lv