Blokshēmas

Galvenie elementi, kas tiek izmantoti blokshēmās (neskaitot bultiņas, kas norāda pārejas no vienas darbības uz citu).

Algoritma sākums vai beigas
Jebkāda vienkārša darbība, pēc kuras notiek pāreja uz nākamo
Sazarojums - atkarībā no nosacījuma izpildīšanās vai neizpildīšanās notiek dažādas tālākās darbības.

Un, protams, ir iespējami daudzi dažādi papildus elementi vai to attēlojumi - atbilstoši vajadzībām un vēlmēm.

Blokshēmas piemērs

Cinque Terre

Kontaktinformācija


E-pasts: sabine.timuka@va.lv