Vairāku dimensiju masīvi

Vairāku dimensiju masīvi ir gandrīz tādi paši, kā viendimensiju. Vienīgā atšķirība ir tajā, ka katram elementam ir divi vai vairāki numuri.

Divu dimensiju gadījumā to var iztēloties kā taisnstūrveida tabulu. Piemērā tiks parādīts kā inicializēt divdimensiju masīvu

public class HelloWorld {
  static void bubbleSort(int[] arr) {
   int n = arr.length;
   int temp = 0;
   for(int i = 0; i < n; i++) {
     for(int j=1; j < (n-i); j++) {
      if(arr[j-1] > arr[j]) { 
        temp = arr[j-1]; 
        arr[j-1] = arr[j];
        arr[j] = temp;
      } 
     } 
   } 
  } 
  public static void main(String[] args) {
   int arr[] = { 2, 5, -2, 6, -3, 8, 0, -7, -9, 4 }; 
   System.out.println("Array Before Bubble Sort");
   
   for(int i = 0; i < arr.length; i++) {
     System.out.print(arr[i] + " ");
   } 
   System.out.println();
   bubbleSort(arr);
   System.out.println("Array After Bubble Sort");
   
   for(int i = 0; i < arr.length; i++) {
     System.out.print(arr[i] + " ");
   } 
  } 
} 

Trīs dimensiju masīvu var iztēloties kā paralēlskaldni, kas sadalīts kubiciņos ar elementiem. Tad, piemēram, pirmais indekss norādītu uz rindas numuru, otrs - uz kolonnas numuru, trešais - uz līmeni ("stāvu"). Elementu vērtībām piekļūst tieši tāpat, kā viendimensiju masīva gadījumā - norādot elementa indeksus. Tādā veidā var aplūkot un izmainīt to vērtības.


Šos masīvus ir iespējams arī apvienot.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Main {
  public static void main(String args[]) {
   String a[] = { "A", "E", "I" };
   String b[] = { "O", "U" };
   List list = new ArrayList(Arrays.asList(a));
   list.addAll(Arrays.asList(b));
   Object[] c = list.toArray();
   System.out.println(Arrays.toString(c));
  }
}

Programma izvadīs
[A, E, I, O, U]

Kontaktinformācija


E-pasts: sabine.timuka@va.lv